Dzienny Opiekun Dla Dzieci.

Home  >>  Dzienny Opiekun Dla Dzieci.

Informacja dla Rodziców dotycząca Prywatnego Dziennego opiekuna w La Famiglia .

Dzienny opiekun – to forma opieki nad małym dzieckiem najbardziej zbliżona do warunków domowych, kierowana do rodziców mieszkających w Rzeszowie , pracujących w różnych formach zatrudnienia, którzy wychowują dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat, w tym również aktywnie poszukujących pracy zawodowej i mających szanse na jej podjęcie.

La Famiglia z pomocą dla rodziców  którzy chcą podjąć pracę ale nie mogą bo nie mają z kim pozostawić swoich podopiecznych maluszków.

 

Kim jest dzienny opiekun?

Dziennym opiekunem jest osoba zatrudniana przez podmiot  La Famiglia na podstawie  umowy o świadczenie usług, sprawująca opiekę nad dzieckiem w naszym Lokalu , spełniającym warunki zapewniające bezpieczną opiekę nad dziećmi (podmiot zatrudniający dziennego opiekuna  udostępnia i   wyposaża lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna).

Co zrobić, żeby zapisać dziecko do dziennego opiekuna?

Jeżeli chcesz, żeby Twoim dzieckiem opiekował się dzienny opiekun w Najlepszej restauracji dla dzieci w Rzeszowie jaką jest La Famiglia , w pierwszej kolejności sprawdź czy Twoje dziecko polubi to miejsce odwiedzając Nasz Lokal.  Jeśli tak, należy dowiedzieć się jakie są terminy i warunki zgłoszenia dziecka.

W jakiej grupie wiekowej dzieci mogą zostać objęte opieką dziennego opiekuna?

Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi od wieku pierwszego roku życia do ukończenia 3 roku życia. Wyjątkowo, w przypadku gdy niemożliwe bądź utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym, opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna można objąć także dziecko powyżej 3 roku życia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 3 roku życia.

Jak długo dzieci mogą przebywać u dziennego opiekuna?

Czas i miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna określa umowa o świadczenie usług, na podstawie której jest on zatrudniany przez Restauracje  La Famiglia w Rzeszowie.

Ile kosztuje dzienny opiekun?

Rodzice dziecka ponoszą opłaty za pobyt oraz wyżywienie u dziennego opiekuna. Istnieje jednak możliwość zwolnienia od ponoszenia części  opłat z tytułu korzystania z usług dziennego opiekuna. Warunki takiego zwolnienia może określić indywidualnie Właściciel restauracji La Famiglia .

Ile dzieci może przebywać pod opieką dziennego opiekuna?

Dzienny opiekun może sprawować opiekę z kierownikiem lokalu nad maksymalnie 15 dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego  roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, jest ustalane indywidualnie z Włascicielem  restauracji la Famiglia .

Jak rodzice mogą współpracować z dziennym opiekunem?

Rodzice dziecka współpracują z dziennym opiekunem, który sprawuje opiekę nad ich dzieckiem. Współpraca ta ma charakter dwustronny. Z jednej strony, polega na udzielaniu przez rodziców dziecka dziennemu opiekunowi porad w sprawowaniu opieki nad ich dzieckiem w czasie prowadzenia zajęć, zaś z drugiej – na prowadzeniu konsultacji i udzielaniu porad rodzicom dziecka w zakresie pracy z dziećmi przez dziennego opiekuna. Dodatkowo, dzienny opiekun przy sprawowaniu opieki nad dziećmi może korzystać z pomocy personelu La Famiglia .

Gdzie można znaleźć informacje na temat dziennych opiekunów zatrudnionych przez La Famiglie ?

Informacje na temat zatrudnionych przez La Famiglię  dziennych opiekunów można uzyskać bezpośrednio w lokalu w punkcie  Informacji . La Famiglia również zatrudnia osoby wykwalifikowane do tego typu świadczenia usług , zaczerpując informacji z  wykazu  jawnego i dostępnego  w Biuletynie Informacji Publicznej gminy prowadzącej wykaz.

 

Facebook

Loading...